Petr Král, Přípitek

Posted on 6th Říjen 2010 in Cizí texty

Předmluva Petra Krále

k italské antologii Rapporti di errore.

Přípitek

Nová jména v české poesii, která tu dík Antoniovi Parentemu mám potěšení představit, jsem v zásadě hledal mezi básníky, kteří dosud vydali jen jednu nebo dvě sbírky – pokud nepublikovali pouze časopisecky. Jedinou výraznou odchylkou je Miroslav Fišmeister, jehož publikace se od doby, kdy jsem ho do výběru zařadil, rozrostly na pět knih, tedy už na malou knihovničku; přesto si myslím, že sem patří, kdyby jen jako výjimka potvrzující pravidlo.

O zařazení autorů – bez ohledu na jejich věk – rozhodla jistě i jiná, hlubší novost: jejich básnické objevitelství. V tom smyslu mě zajímalo hlavně to, co má každý z nich jedinečného; nehledal jsem v nich zástupce různých poetik a programů, natož autory vyjadřující se k těm nebo oněm obecným, předem daným tématům. Pátral jsem u nich jen po tom podstatném, co dělá poesii poesií: ne po zpracování témat, ale po uplatnění osobitého vidění.

Reálie, na nichž se to vidění „demonstruje” – a které vtahuje do básně – stojí za pozornost až druhotně, stejně jako to, nakolik jsou nebo nejsou „současné” – či přesněji specifické pro současný svět. Objevnost básně se jistě měří i tím, nakolik jmenuje věci dosud nevyslovené, nebo aspoň nakolik pro stará („věčná”) témata nachází nový výraz. Její skutečnou soudobost však nelze určit zvnějšku, podle námětů nebo předmětů, k nimž se vztahuje, ale jen z hloubky, podle její vnitřní obsažnosti a povahy – způsobu, jímž se skutečností zachází. Ani to, zda se naši autoři staví k své době kriticky nebo „kladně” (to první jistě převládá) není tak výmluvné v programové rovině – v podobě pouhých deklarací – jako tam, kde se jejich postoj otiskl přímo do jejich cítění, do jejich obraznosti a stylu. Jsou ovšem současní každý po svém, „experimentální”, hravě rozevláté texty Gabriela Plesky nebo Ondřeje Buddeuse odrážejí jiné aspekty doby (i její kritiky) než sevřené miniatury Ladislava Puršla nebo Jiřího Kotena a významové posuny, které je otvírají – a podemílají – zevnitř. Dnešní jsou nicméně všichni, když aspoň soudíme s Francisem Picabiou, že „být moderní znamená vyjádřit něco svého”; a připouštíme, že jen u některých básníků k tomu přirozeně patří i inspirace vnější aktualitou.

Naši autoři to naštěstí většinou vědí, přesto, že dnes musí odolávat také novým výzvám k „zájmu o současnost”, jimiž se je jistí kritici snaží podrobit své kontrole; ne už sice ve jménu „socialistického realismu” a povinné angažovanosti za jeho věc, ale v podobně amúzickém a moralizujícím duchu. Za jejich ukazy jistě vyvstávají i nelítostné mechanismy současného „spektáklu” a konzumu podřízené kultury, které skutečnou tvorbu – jejíž je poesie kvintesencí – tlačí stále víc k okraji, ne-li za hradby ghetta. Řadu mladých básníků (nejen českých) ostatně tato situace vede k tomu, že vzdor svým přirozeným sklonům opouštějí básně pro prózu, v naději, že za to, co tak ztratí na jedinečnosti, získají víc čtenářů. Zbývá věřit, že aspoň ti nejpovolanější záhy pochopí, o jak pochybný zisk jde, a k poesii se vrátí. Snad dokonce s novou silou…

Třebaže tu každý z autorů vystupuje sám za sebe, neznamená to, že nemají i společné rysy. Jedním z nich by mohl být rozčarovaný pohled na svět, který se pro ně zdá být už navždycky zároveň absurdní a banální; a nic zřejmě v jejich očích není schopno jej změnit – tím méně k lepšímu -, ani poesie a magická moc vlastní subjektivity. (Jedinou výjimkou by i v tomto ohledu mohl být pošetilý „pohádkář”, jímž je Fišmeister.) Také tam, kde jsou básníci dál uhranuti podivuhodnou různorodostí světa – myslím hlavně na Ladislava Selepka, ale i na Jakuba Řeháka – z ní už na rozdíl od většiny svých předchůdců nedobývají ty „zázračné” záblesky, jež ji aspoň krátce „transcendují” a transponují do vyšší roviny; jenom ji jaksi do nedohledna udiveně skloňují. Ledaže by, jako Ladislav Zedník, tuto různorodost třídili podle autobiografického klíče, a vyčleňovali z ní vazby a figury shrnující cestu, již až dosud ušli. Častěji však básně za přítomností tuší – a nacházejí – ozvěny jakési víceméně dávné a temné prehistorie, nepamětné doby, která existenci autorů předcházela (tak jako možná celé lidské éře) a jejímiž jsou jen tápajícími pohrobky – ať ten původní prasvět navštěvují jen občas, ve snu a v noční vizi (Čermák), nebo ať se v něm už všechno odehrálo předem… a bez nich:

„Po kapsách mapy, kóty

vyhynulých muzeí.

Jsme jenom maškary

pro jediné gesto.

Na práci nic.”

(Jakub Řehák, Tam dole)

S tímto pocitem „stínovosti” vlastní existence bezpochyby souvisí zvláštní povaha pasáží, v nichž autoři dávají průchod volné imaginaci; jednotlivé komponenty obrazů i míra svévole, s níž jsou pospojovány, svědčí o tom, že obraznost se tu spíš než přímou zkušeností se světem krmí druhotnými zážitky z knih, časopisů, filmů, někdy v jejich nejregresivnějších, comicsových nebo „cartoonových” polohách (jež lze tušit třeba za Pleskovými nebo Fišmeisterovými vizemi). Jistá nonšalantní svévole se však ve značné míře podílí i na evokacích skutečného světa a jeho konkrétních jevů, jaksi úměrně jeho klesající přitažlivosti; slova, která jej kreslí, jako by jen cezená skrz zuby, si jej zároveň drží od těla: „Do červené trávy usedá propiska za propiskou” (Fišmeister), „park zasnoubí vosí med s tříbarevnou kočkou” (Pleska), „Na půdě lesk večerních obtahů, / náklad rozteklého cínu, prožraný kůr” (Řehák). Jinde básnická figura rovnou svévolně bují na úkor své pojmenovávací schopnosti, význam přiřčený slovům samým zpupně a výsměšně přerůstá jejich obsahy: „Pukají kapky krve a v čepele se mění, / ten čarodějný ples, to setkání varhaníků // v mém srdci” (Macura), „Mezi tyčemi kaluž z nebe, kapky z Mozarta / v síti se třepetal chrámový polovodič” (Selepko), „Šedne opentlené předjaří / s jistou výsadou průměrnosti” (Španger), „Přemýšlím, kam se mohl podít /Malíček z mé levé ruky – Snad / Nedostane se nějaké bosorce, namlela by ho / Sušený do kávy, pašeráky v noci aby: / Nespatřilo je oko, ucho / Neslyšelo” (Pleska). Důvěru básníků však nemá zcela ani sám jazyk, někdy ji spíš mají jeho okrajové, pokleslé nebo zbytnělé polohy: „myslí na to že tohle // místo má motor / Ford Mustang 1968 // osmiválec kterej tůruje pod zadkem / saint Václava” (Buddeus), „Víno nerozhlédnutí se / před přejitím silnice; / robotizované vlasy ve stromostínu” (Fišmeister), „Exhumátor v teplákách se dívá na lopatu a pak na rov, plivne si do dlaní, furt nic / (…) A už vyšoupne kostlivce z jeho chmurné tůně!” (Macura), „Probudil jsem se / a dál už nezabral” (Šedivý).

Pro každou z výše uvedených charakteristik lze jistě mezi vybranými autory a texty najít nejednu výjimku… Básníky naproti tomu někdy spojují přímo konkrétní motivy; Bolechová a Koten třeba sdílejí lásku k nádražím, jako k průchozím místům i jako k paradoxním chvilkovým oázám vprostřed neustálých přesunů, které jsou pro dnešní život čím dál příznačnější. Bolechová do nádraží spíš vjíždí, s úporností, která jako by do nich soustředila smysl celé cesty, Koten spíš snivě pobývá v nádražních hospodách a čekárnách a přihlíží tu magické výměně signálů mezi dalekým a blízkým (Ústí nad Labem hlavní nádraží). U Wandy Heinrichové hraje podobnou roli jako nádraží tramvajová zastávka – i sama tramvaj, z níž pozoruje svět; někdy v něm také, mezi míjejícími domy, hledá vlastní nejisté kotviště. Košinská s Bolechovou se dokážou inspirovat i zkušeností s bydlením v paneláku, na jiné ambivalentní scéně, kde lze zároveň sdílet lidské osudy a zůstat jejich odtažitým svědkem: „…jen v topení divně / harašilo zmrtvýchvstání o patro níž” (Košinská).

To hlavní, co autory pojí, je nicméně sama jejich tvořivost: to, že mají dost osobní, jedinečné imaginace, aby skrz ní zkoumali a hloubili svět i tam, kde – jako v řadě básní Viktora Špačka – je pro ně jen zdrojem desiluzí. A aby tak u druhých přispívali k obnově a tvorbě té touhy po světě, kterou z něj dnes hrozí vytlačit (zvlášť u mladých lidí) nejapně zbožněná a zbytnělá informovanost, která však proto nepřestává být klíčovou lidskou hodnotou.

Petr Král

(c) Petr Král, 2010

Publikováno s laskavým svolením autora.

comments: 20 »

20 Responses to “Petr Král, Přípitek”

 1. Oby napsal:

  Moc hezký, ale ještě sek tomu vrátím. Jen jsem bleskově prolítla, neboť právě smažím vdolky! ;o)))

  Pěkný den a zdravím maminku!

 2. Oby napsal:

  No, to jsem tomu dala!Taková krásně poeticko-odborná předmluva/recenze, a já Ti do toho fláknu vdolky, achjo! ;o)

 3. Wicky napsal:

  Oby!! Posíláš pozdrav..mamince. Pošli vdolky mamince, Henrymu a taky mně! :-D A jedn spešl krásně vypečený by zasloužil i Petr Král, za to, jak to krásně sepsal! :-))
  Tak milá Oby,
  šup šup,
  dobré vdolky sem,
  hup hup!
  ;o)

 4. Oby napsal:

  ;o))) Wicky, bojím se,že už nemám. Byly jen tři (jsem ti psala, že ze zbytku těsta, přece). První dva jsem se obětovala a snědla, protože se trošku připekly a ten poslední, nejpěknější znárodnil můj chlap a schoval se se psem do parku. Tak posílám jen závan vdolkového aroma, upéct si budete muset s omluvou sami. ;o)

 5. Wicky napsal:

  Mnam mnam :-))"Já koblížek, koblížek,
  po sýpce metený,
  po truhlách škrabaný,
  smetanou mísený,
  na másle smažený,
  na okénku chlazený.
  Já dědečkovi utekl,
  já babičce utekl:
  a tobě, Oby jsem neutekl!"
  :-)))

 6. Oby napsal:

  ;o) Wicky, máš v tomtrošičku zmatek. Koblížek neutekl Lišce. Mně neutekl jenom obyčejnej vdolek, ale ňam-ňam! ;o)

 7. elfos napsal:

  To je úžasně napsaný "přípitek", krása číst. Mám pocit, že už jsem to říkala, asi se budu opakovat, ale Petr Král je velmi výjimečný člověk, a má – mimo jiné – nádherný dar vystihnout.. vidět do hloubky a vyjádřit to slovy.. přiblížit (aspoň mi) básníky, jejichž verše v antologii jsou.

 8. Henry Psanec napsal:

  Díky, elfos – mne potěšilo to, že ve mně rozeznal člověka, který je výjimkou z tohoto: "Jedním z nich by mohl být rozčarovaný pohled na svět, který se pro ně zdá být už navždycky zároveň absurdní a banální; a nic zřejmě v jejich očích není schopno jej změnit – tím méně k lepšímu -, ani poesie a magická moc vlastní subjektivity."

  Takže jsem Uspávač Maorů a pošetilý pohádkář, juchů.

 9. elfos napsal:

  Mimo jiné i Uspávač Maorů a pošetilý pohádkář.. Ano, to mě potěšilo taky. A spousta dalšího, například tvoje malá knihovnička, která je – k mé radosti – ctěnou součástí elfosí knihovny a četby. Myslím, že "přípitek" Petra Krále dělá čest svému autorovi, básníkům v něm zmíněným i svému názvu, protože přesně takový je: lehce navnadil a vzbudil chuť přečíst si víc. Takže už jsem si našla některé další sbírky na netu a těším se, až si je přečtu.

 10. Henry Psanec napsal:

  A taky osel, který neodmázne mezerník a zase tam má kód.

  Petrův přípitek je výborný a ty ostatní autory si jistě přečti.

 11. Kojot napsal:

  "Pošetilý pohádkář" je senzační titul! Bral bych jej všema deseti. Gratuluji!

 12. Henry Psanec napsal:

  Ano, taky to tak cítím. Děkuju krásně!

 13. Děd nevěd napsal:

  M.F.:
  "Strom si jen tak poskakuje
  a hledá zmizelé slunce.
  Totéž můžu říct o sobě."

 14. Henry Psanec napsal:

  Děkuju, D. n.

  Dneska je ovšem nádherně, sluníčko, a ještě kamínky od Mod.

 15. Oby napsal:

  Pozvedam cisiPosetilemu Pohadkari a jeho vzacnym kolegum a slibuju, ze placky uz sem zatahovat nebudu. ;o)))

 16. Henry Psanec napsal:

  Díky. Copak o to, já proti vdolkům nic nemám, jen jsem to nechal bez odpovědi, protože jsem nějak neměl co dodat.

 17. Wicky napsal:

  Tak jo ;))Ani koblížky ani vdolky,
  teď naplníme naše sklenky.
  Jak jiskra slunce v jantaru
  zablýsklo vínu v poháru
  a mámivě se třpytí v něm.
  Na Henryho si připijem!

 18. Henry Psanec napsal:

  Jen si připijte. Já se ale nepřidám, protože nepiju. Vypijte to i za mne.

 19. nominek napsal:

  Krásná recenze a ještě krásnější titul jsi vyfasoval. Pošetilý pohádkář mi Henry k Tobě opravdu sedí…

 20. Henry Psanec napsal:

  Děkuju, nomi. Mne ten postřeh nadchl – protože já svět opravdu považuju za zázračný, nesamozřejmý a změnitelný (mj. i poesií).

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

*

Comment

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>