Tajný jazyk pekařovy dcery I.

Posted on 28th Listopad 2008 in Texty
D01

Pes, který si snědl pelech, stele si sám v sobě.

 

Přemýšlel jsem, které z pravidelných věcí v mém životě se změnily.

Click here to read more.. »

comments: 14 »

0ololmsm,.

Posted on 22nd Listopad 2008 in Texty
Nevěděl jsem, jaký dát tomuto textu název, například kolik teček dát za „Text", ale naštěstí se mi dostalo pomoci ze zahraničí: kočka Birba mé drahé římské kamarádky Fede se prošla po klávesnici když mi Fede něco posílala přes MSN, a je to. Článek je stejně hodně o kočkách.
I had no idea how to call this article, e. g. how many periods I will put after "Text" this time, but luckily, I got help from abroad: Birba, the cat of my dear friend Federica from Rome, walked over the keyboard just when Fede was typing something for me on MSN, and here we go! The article is a lot about cats anyway.

Click here to read more.. »

comments: 24 »

Obrázky X.

Posted on 15th Listopad 2008 in Galerie
Oči a jiné.

Click here to read more.. »

comments: 16 »

Oslí můstky s výtvarným uměním a vědou

Posted on 13th Listopad 2008 in Texty

„Hrát s bílými na remízu je zločin proti šachu."

9. listopadu by se dožil 72 let šachový velmistr Michail Tal, „Čaroděj z Rigy".

Click here to read more.. »

comments: 24 »

Výtvarné umění s oslími můstky

Posted on 12th Listopad 2008 in Texty

Nezní

oslí můstek

trochu jako

Medvědí proutky?

Click here to read more.. »

comments: 16 »

Burning the midnight oil with Midnight Oil

Posted on 10th Listopad 2008 in Texty
"Pojídala se zaječí pečeně, a všiml jsem si, že Krespel na svém talíři pečlivě očišťuje kůstky od masa a velice se zajímá o zaječí packy, jež mu s velmi přátelským úsměvem na líci přinesla profesorova pětiletá dceruška. Vůbec se dětičky při jídle dívaly na radu nadmíru přátelsky, a po jídle vstaly a přistoupily k němu, leč s plachou bázní a jen na tři kroky. Co zas bude tohle, pomyslil jsem si.

Click here to read more.. »

comments: 6 »